Thu Huong Duong / Vietnam

Liebesgeschichte, vor der Morgendämmerung erzählt

Roman, 158 Seiten, 1995
Originalsprache: Vietnamesisch, übersetzt von Ursula Lies
Originaltitel: Chuyen tinh ke truoc luc rang dong
Verlag: Goldmann TB, ISBN: 3-442-42282-5
Erscheinungsdatum: 1995