Duo Duo

Wegstrecken.


179 Seiten, 1994
Originaltitel: (?, aus d. Chin. v. Jo Fleischle, Peter Hoffmann u. Jürgen Ritter.) Hg. v. Peter Hoffmann, bearb. v. Martin-Liao.
Verlag: Projekt, Bochum,, ISBN: 3-928861-25-5
Erscheinungsdatum: 1994