Athol Fugard / Südafrika

Tsotsi. Roman.


222 Seiten
Originaltitel: (Tsotsi, aus d. Engl. v. Kurt Heinrich Hansen)
Verlag: Klett-Cotta, Stuttgart,