Thu Huong Duong / Vietnam

Liebesgeschichte, vor der Morgendämmerung erzählt. Roman.

Roman, 1995
Originaltitel: (Chuyen tinh ke truoc luc rang dong, aus d. Vietn. v. Ursula Lies.)
Verlag: Goldmann TB, München, ISBN: 3-442-42282-5
Erscheinungsdatum: 1995